FIND EN NOVAGRAF'ER

Anita Larsen

Projektleder / salg

Tlf. 9635 7775

Mob. 2073 2199

anita@novagraf.dk

Anna Overgaard

Projektleder / salg

Tlf. 96357782

anna@novagraf.dk

Bente Andreasen

Projektleder / salg

Tlf. 96357772

Mob. 61163640

bente@novagraf.dk

Charlotte Mølholt Jensen

E-koncept udvikler

Tlf. 96357771

charlotte@novagraf.dk

Dan Dencker Frederiksen

Marketingchef

Tlf. 96356791

dan@novagraf.dk

Gitte Hjørringgaard

Grafiker

Tlf. 96357783

gitte@novagraf.dk

Johnny Pedersen

AD'er

Tlf. 96357773

johnny@novagraf.dk

Karina Johansen

Grafiker

Tlf. 96357786

Mob. 25145918

karina@novagraf.dk

Kim B. Christoffersen

Grafiker / systemansvarlig

Tlf. 96357784

kim@novagraf.dk

Lasse Jørgensen

Adm. direktør

Tlf. 96357770

Mob. 21467020

lasse@novagraf.dk

Leif Pedersen

Grafiker

Tlf. 96357789

leif@novagraf.dk

Lena Hørdum

Grafiker

Tlf. 96357788

lena@novagraf.dk

Martin Majland Jensen

Regnskabschef

Tlf. 96357776

martin@novagraf.dk

Mia Foldager

Digital projektleder

Tlf. 96356798

mia@novagraf.dk

Michael Heldt Sigfredsen

AD'er

Tlf. 96357781

michael@novagraf.dk

Mogens Kristoffersen

AD'er

Tlf. 96357774

mogens@novagraf.dk

Palle Pedersen

Produktionschef

Tlf. 96357779

Mob. 24833833

palle@novagraf.dk

Rikke Præsius

Grafiker (barsel)

Tlf. 96357780

rikkep@novagraf.dk

Svend Johansen

Seniorkonsulent / bogtrykker

Tlf. 96357785

Mob. 40509899

svend@novagraf.dk

JA TAK, RING MIG OP

 

KONTAKT NOVAGRAF

NOVAGRAF A/S
Lyngvej 3
9000 Aalborg

Kørselsvejledning

Telefon: 96 35 77 77
Kontakt: kontakt@novagraf.dk
Faktura: faktura@novagraf.dk

Miljømærkede løsninger

Hos Novagraf gør vi en forskel


Vi tænker grønt – og vi trykker altid grønt! Vi er både Svanemærket, FSC®- og ISO 14001 certificeret. Det betyder, at vi driver vores virksomhed med omtanke for miljøet – og at vi producerer branchens mest miljøvenlige tryksager.


Vores tryksager er faktisk blandt markedets mest miljørigtige. Vi skilter gerne med det, og det kan vores kunder naturligvis også. Men uanset om du mærker din tryksag eller ej – så producerer vi den alligevel efter de strengeste miljøkrav.


miljoe-logos-03


Vores miljøpolitik

Vi står ved vores ansvar. Gør du?


Det er helt naturligt for os at arbejde med miljøet ud fra sund fornuft. Eksempelvis ved at reducere miljøbelastninger, ressourcer og derigennem opnå økonomiske besparelser.


Derfor valgte vi i 1997 at sætte arbejdet med miljø i system. Vi blev miljøcertificeret første gang i 1999 og arbejder i dag efter miljøledelses-standarden ISO 14001:2004.

 

MED VORES MILJØPOLITIK SIKRER VI:

at vi kan tilbyde tryksager, der er blandt de mest miljøvenlige

at kunder, i det omfang der er ønsker herom, rådgives og vejledes om miljømæssige spørgsmål, herunder spørgsmål om den enkelte tryksags miljøpåvirkning

at vores medarbejdere inddrages i virksomhedens miljøarbejde – og er medbestemmende i arbejdet omkring miljø

at vi løbende sætter nye miljømål og kontrollerer, at målene nåes

at vi ved indkøb bestræber os på at vælge råvarer og hjælpestoffer med mindst mulig miljøpåvirkning

at lade miljøhensyn veje tungt, når vi investerer i ny teknologi og udpeger nye leverandører

at vi som en selvfølge overholder lovgivningen og informerer vores interesseparter om vores miljøarbejdednv-logo-2

Iso-certificeret miljøledelse

Systematisk miljøarbejde – og det har vi bevis på!


Vi er certificeret i henhold til ISO 14001 hvilket betyder, at vi har faste procedurer, for alt hvad der vedrører miljø i vores virksomhed.


Med vores ISO certificering sikrer vi fokus og fremdrift samt fordeling af ansvar og kompetencer i det daglige arbejde med miljøet.

 

ISO 14001 er en international standard for virksomheders miljøstyring oprettet af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO). ISO 14001 sætter en række krav til processerne i virksomheden. Det angår både en egentlig kontrol, men også registrering og dokumentation af de enkelte arbejdsgange i de miljørelevante perspektiver.


svanemaerke-logo

Svanemærkede tryksager

– Tag miljøet under vingerne – det koster ikke en krone


Svanen er det nordiske miljømærke. Ordningen blev etableret af Nordisk Ministerråd i 1989, hvor Danmark tilsluttede sig i 1997.


Svanen anvendes og er kendt i alle de nordiske lande (Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island). Mærket stiller en række krav til bl.a. udledning af giftige stoffer og indhold af uønskede stoffer i tryksagen. Derfor er svanemærkede tryksager blandt de mest miljørigtige. Anvender du Svanemærket, signalerer du og din virksomhed ansvarlighed og omtanke for miljøet. Udover miljøkrav indeholder svanemærket også en række kvalitetskrav, hvorfor mærket kan ses som både et kvalitets- og miljøstempel. Du kan læse meget mere om hele svanemærkeordningen på www.ecolabel.dk

 

Svanemærket stiller krav om, at papiret er svanemærket, eller som minimum overholder de krav, der er opstillet under ordningen. Der fås mange forskellige svanemærkede varianter.

 

Vi giver gerne gode råd omkring papirvalg til din Svanemærkede tryksag.


fsc-logo-3

FSC® mærkede tryksager

– din sikkerhed for bæredygtighed i skoven


FSC står for Forest Stewardship Council®, og er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir.


FSC er din garanti for, at det papir der bruges til din tryksag, kommer fra træ i en FSC-skov. Her bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidigt er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at skovarbejderne er sikret uddannelse, sikkerhed og ordentlig løn.

 

FSC er den eneste globale mærkningsordning, der har bred opbakning fra en række større grønne organisationer som f.eks. WWF, Greenpeace, Verdens Skove samt en række sociale organisationer som BAT. FSC har 10 grundprincipper, som alle FSC-certificeringer bygger over – uanset hvor produktet kommer fra!

 

For at FSC mærke en tryksag, stilles krav til at papiret er FSC mærket. Disse leveres i mange forskellige kvaliteter og overflader. Skal din næste tryksag FSC mærkes? Så kontakt os for rådgivning omkring papirvalg.

 

FSC mærket er gratis, men der kan forekomme tillæg på nogle papirkvaliteter, for at disse er FSC mærket.

Novagraf - reklamebureau og trykkeri i Aalborg

NOVAGRAF A/S
Lyngvej 3
DK – 9000 Aalborg
Tlf. +45 96 35 77 77
kontakt@novagraf.dk

MENU
    KUNDER
    DET KAN VI
    BAG FACADEN
    KONTAKT
    FIND MEDARBEJDER

Prinfo-logo

MEDLEM AF PRINFO
Novagraf A/S er medlem af det frivillige grafiske kædesamarbejde, PRinfoDenmark. Læs mere

© 2016 Novagraf A/S